Simcontrol Solutions S.R.L. este deținătorul tuturor drepturilor, titlurilor și valorilor în numele Simcontrol Solutions. Este interzisă utilizarea numelui Simcontrol Solutions fără acordul proprietarului. Acest website cât și conținutul acestuia sunt protejate conform legislației în vigoare, cu privire la dreptul de  proprietate intelectuală, drepturi de autor, etc.

Conform legislației, privind dreptul la proprietatea intelectuală al tratatelor și al acordurilor la nivel internațional cu privire la protecția drepturilor de autor, este interzisă reproducerea (altfel decât pentru utilizare personală), comercializarea, distribuirea, emiterea, transmiterea, adaptarea, modificarea, publicarea, comunicarea integrală sau parțială în orice formă a datelor, prezentării sau organizării website-ului, sau operelor protejate de drepturi de autor postate pe website-ul societății Simcontrol Solutions S.R.L., www.simcontrol-solutions.com, fară consimțămantul specific, în prealabil al deținătorului drepturilor de autor atașate operei, prezentării sau organizării website-ului, sau datelor reproduse.

Simcontrol Solutions S.R.L. nu garantează că informațiile care apar pe acest website nu conțin erori, cu toate că societatea noastră depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte.

Simcontrol Solutions S.R.L. iși rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Simcontrol Solutions S.R.L. nu poate fi responsabilă legal pentru niciun fel de pagube, daune sau alte pierderi produse utilizatorului website-ului cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nicio garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

Simcontrol Solutions S.R.L. nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe website-ul societății noastre.

Este de asemenea interzisă introducerea datelor prin orice mijloace pe website-ul societății Simcontrol Solutions S.R.L., www.simcontrol-solutions.com, de natură să modifice sau să poată modifica conținutul sau publicarea datelor.

Drepturi de marcă:

Numele Simcontrol Solutions, este marcă înregistrată de către Simcontrol Solutions S.R.L.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestei mărci fără a fi obţinut în prealabil acordul societății Simcontrol Solutions S.R.L. sau de la titularii respectivi, constituie infracțiune ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției.

Am citit cele enunțate mai sus și declar că sunt de acord cu aceste mențiuni.

Dacă aveti întrebări cu privire la aceste mențiuni vă rugăm să ne contactați (Secțiunea Contact).